Ihminen

Ihminen Clean Import

Ihminen jaksaa kun se voi hyvin

Vastuullisesti valmistetun tuotteen takaa täytyy löytyä sosiaalisesti hyväksyttävä tuotanto kuten asianmukainen palkkaus ja työolosuhteet sekä tuoteturvallisuus. Näitä ei ilman asianmukaista ja yrityksen ulkopuolisen yhteisön standardia voida toteen näyttää. Tämä on mm. vastuun kantamista ihmisistä ja koko ympäristöstämme sekä yrityksen läpinäkyvyyttä.

Näillä standardoiduilla ja vastuullisilla toimilla sekä sitoutuneisuudella toimiin voidaan vähentää mm. ympäristövahinkoja, työtapaturmia, sairasolopäiviä, turhia epäselvyyksiä ja edistää mm. ihmisen jaksamista, yrityksen kestävyyttä ja tehokkuutta. Yrityksen läpinäkyvyys (kuten tuotteen tarkat ja laajat raaka-aine selosteet ja avoimesti saatavat tiedot) on avoimuutta, vastuunkantoja ja rohkeutta, sillä tiedoilla päästään tarkastelemaan pintaa syvemmältä yritystä, jopa kilpailullisesti riskialttiisiin tietoihin.

Etenkin puhtausalalla toimivien ihmisten hyvä ergonomia, käyttäjäturvalliset tuotteet ja työssä jaksaminen ovat avainasemassa. Ylpeänä voimmekin kertoa, että tänä päivänä tuote voidaan valmistaa niin, että se on ergonominen käyttää, ympäristömyönteisempi sekä riittoisampi ja tehokkaampi kuin entiset tuotteet. Näin tuotteidemme käyttäjä selviää työstään nopeammin sekä vähentää entisestään kuormitusta itseään ja ympäristöään kohtaan. Tuotteiden jatkuvasti korkea ja virallisesti standardoitu laatu antaa käyttäjälleen käyttöönsä mm. tasalaatuisen tehokkuuden ja korkean työturvallisuuden.