Luotettava Kumppani -ohjelma on osa meitä – haluamme kantaa yhteiskuntavastuumme ja avoimesti jakaa ajantasaiset tilaajavastuulain edellyttämät tiedot meistä

 

Clean Import luotettava kumppani logo

Luotettava Kumppani -ohjelma on osa Clean Importia

Liityimme Luotettava Kumppani -ohjelmaan, koska haluamme kantaa yhteiskuntavastuumme ja avoimesti jakaa ajantasaiset tilaajavastuulain edellyttämät tiedot meistä.

Luotettava Kumppani -ohjelma

Luotettava Kumppani -ohjelma hoitaa toimittajan ja urakoitsijan puolesta tilaajavastuulain edellyttämien tietojen noutamisen eri rekistereistä ja pitää tiedot aina ajan tasalla. Tilaajan selvitysvelvollisuus ja vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä on määritelty tilaajavastuulaissa (1233/2006).

Kyseistä lakia on sovellettu mm. rakennus-, kiinteistö-, kuljetus-, majoitus- ja ravitsemusalalla sekä julkisella sektorilla. Laki edellyttää näiden alojen toimijoilta jatkuvaa raportointia. Asiakirjat on hankittava eri rekistereistä ja toimitettava ajallaan työn tilaajalle.

www.tilaajavastuu.fi/luotettavakumppani