Filmop

Filmop siivousvälineet

Filmop – 40 vuoden kokemus kentällä

Filmop perustettiin 1970-luvun alussa tavoitteena erikoistua ammattikäyttöön tarkoitettujen manuaalisten siivousvälineiden valmistukseen. Tärkeimmillä tuotantoalueilla Koillis-Italiassa sijaitseva Filmop on johtava yritys ammattisiivousalalla ja luotettava yhteistyökumppani tuhansille tällä markkinalla toimiville ammattilaisille, kehittäen ylpeänä ”Made in Italy” tavaramerkkiä kaikkialla maailmassa. Tämä on todellinen syy siihen, miksi Filmop on päättänyt muotoilla, suunnitella ja valmistaa omat tuotteensa aivan toimintansa alusta aina näihin päiviin asti vain ja ainoastaan Italiassa.

Filmopin laitoksen pinta-ala on noin 30.000 neliömetriä, ja siihen kuuluu varastoja valmiiden ja puolivalmiiden tuotteiden säilytykseen, hallintotiloja, myynti- ja hankintatoimistoja, osastoja sekä tutkimusja kehityslaboratorio. Filmop vie tuotteitaan yli 80 maahan kaikkialle maailmassa erittäin nopeasti ja mitä suurimmalla toimintavarmuudella ja erittäin tehokkaasti. Yrityksellä on tytäryhtiöt Ranskassa ja Yhdysvalloissa. www.filmop.it

Filmopin sertifioinnit

40 toimintavuotensa aikana Filmop on kehittänyt teknisiä, organisaatiota koskevia ja tuotantotaitoja, joiden ansiosta se on pystynyt saavuttamaan erittäin korkeat laatustandardit, sekä yrityksen että tuotteen näkökulmasta. Seuraavat sertifioinnit takaavat Filmopin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden laadun:

Laatusertifiointi ISO 9001:2008 (vuodesta 2000): tämä tarkoittaa organisoitua yritysjärjestelmää, jolla on tehokas hallinto, oikeat rakenteet ja asianmukainen pätevyys, jotka takaavat toimintavarmuuden asiakkaille, toimittajille, työntekijöille sekä yhteistyökumppaneille. BRC Globaali kuluttajatuotteiden sertifiointia koskeva standardi 3 (vuodesta 2010): hallinta- ja organisointijärjestelmä, jolla tarkistetaan hygienia sekä tuoteturvallisuus .

Ympäristösertifiointi ISO 14001 (vuodesta 2011): Filmop on päättänyt toteuttaa oman ympäristönhallintajärjestelmänsä voidakseen valvoa oman toimintansa ympäristövaikutuksia, pyrkien jatkuvasti parantamaan toimintaansa johdonmukaisella, tehokkaalla ja ennen kaikkea kestävän kehityksen mukaisella tavalla. Kaiken tämän lisäksi, yritys täyttää Eurooppalaisen REACH -sertifioinnin vaatimukset (vuodesta 2007): se hankkii raaka-aineet ainoastaan luotettavilta ja päteviltä toimittajilta, jotka ilmoittavat kunnioittavansa ja noudattavansa voimassaolevia toimitusketjua koskevia lakeja.

Muovituotteillemme sertifioitu “muovin toinen elämä”.

Vahvistaen oman sitoutumisensa ympäristön suojeluun ja kunnioittamiseen sekä vihreitä julkisia hankintoja koskevien lakien noudattamiseen Filmop on ylpeä voidessaan olla aivan ensimmäinen italialainen siivoustuotteiden valmistaja, joka on saanut “Muovin toinen elämä” -sertifioinnin kierrätysmuovien käyttöä edistävältä IPPR instituutilta.

“PSV” (italiankielinen muovin toista elämää tarkoittava lyhenne) on Italian ja Euroopan ensimmäinen kierrätysmuoville annettu tavaramerkki, millä tarkoitetaan ympäristöä koskevaa tuotesertifiointijärjestelmää, joka on luotu takaamaan, korostamaan ja tunnistamaan helpommin kaikki kierrätysmuovista valmistetut tuotteet siten helpottaen julkisten viranomaisten ja muiden yritysten valintakriteereitä niiden ollessa kiinnostuneita hankkimaan ”ekologisesti yhteensopivia” (ympäristöystävällisiä) tuotteita. Kyseessä on tärkeä tunnustus yrityksellemme, joka on aina kiinnittänyt huomiota sellaisten ratkaisujen tutkimiseen, joilla voidaan minimoida tuotteiden ympäristövaikutus takaamaalla samalla tuotteen korkea laatu.

Vihreitä julkisia hankintoja koskeva “Muovin toinen elämä” Nykyään julkiset viranomaiset ovat velvoitettuja kattamaan vähimmäistason vuotuisista hankinnoistaan kierrätysmateriaaleista valmistetuilla tuotteilla (Euroopan Unionin Direktiivi 2004/18/CE, joka annettu 31.03. 2004). Näin ollen kaikilla julkisille viranomaisille tuotteitaan tarjoaville siivousvälineiden myyjillä on nyt mahdollisuus tarjota “PSV” sertifioituja tuotteita, ja tämä merkitsee lisäarvoa ja auttaa tulemaan valituksi hyväksytyksi toimittajaksi.

“PSV” (muovin toinen elämä) -merkintä kertoo tuotteesta

Kaikki ”Muovin toinen elämä”-sertifioidut Filmop-tuotteet voi nyt tunnistaa muovituotteeseen suoraan painetusta “Plastic Second Life” tavaramerkistä.
Filmop hotellivaunutFilmop siivousvaunut Filmop puristinvaunut